Rivekant
Scene fra Askeladden

Bli med på å skape tidenes eventyr!

Vi i Syklus ønsker å skape bevissthet rundt resirkulering og inviterer deg inn i vår eventyrlige verden!

Et glasseventyr

Askeladden er en mester på gjenbruk: han ser verdier i ting som andre ser på som søppel. En forlatt glasskrukke eller et kroket bukkehorn, Askeladden får god bruk for det når han møter utfordringer. Som samarbeidspartner av filmen Askeladden - I Dovregubbens hall (premiere 29. september) utfordrer Syklus norske sjetteklassinger til å lage et eventyr om det tidligere livet til et glassprodukt for å få bedre forståelse for miljø og gjenvinning.

Elevene kan lage eventyr sammen med hele klassen, som en mindre gruppe eller alene. De kan skrive et tradisjonelt eventyr, lage filmmanus eller lage film. Som lærer er det du som sender inn eventyret de har laget. Klikk her for å gå til skjema for påmelding. Fristen for innlevering er mandag 16. oktober.

På elevsiden av denne nettsiden kan elevene trykke på inspirasjonsgeneratoren for å få idéer til eventyret de vil lage. For å være med i trekningen må eventyret inneholde noe som er laget av glass og som hjelper Askeladden på veien.

Det beste eventyret blir kåret 10. november og hele klassen vinner selv om eventyret er laget av bare en eller noen i klassen.

Premien er besøk av Syklus og en workshop med Askeladden (Vebjørn Enger) og deler av crewet som laget filmen torsdag 23. november. Klassen får også se Askeladden - I Dovregubbens hall gratis på deres lokale kino om dere vinner. Se vilkår for flere detaljer.

Meld din klasse på konkurransen før 15. september og vær med i trekningen av kinobilletter til hele klassen for å se Askeladden på deres lokale kino. Lærere melder sin klasse, gruppe eller enkeltelever på ved å fylle ut skjema nederst på denne siden. Klikk her for å gå til påmelding.

Undervisningsopplegg

Du finner eksempler på eventyr på www.folkeeventyr.no. Disse kan brukes til høytlesning for å bli bevisst sjanger man skal holde seg innenfor. Eventyret kan enten lages i grupper, hele klasser eller for enkeltelever. Dersom en enkeltelev eller gruppe i klassen skulle vinne, så vil premiene tilfalle klassen de tilhører.

Del opp klassen i to eller flere grupper. Dette avhenger av hvor mange innslag dere tenker å sende inn til konkurransen. Gå gjennom punktene for gjennomføring under. La hver gruppe lage tankekart om mulig hendelsesforløp i eventyret. Bli enige om hovedpunktene i eventyret dere har tenkt til å skrive.

Gjennomføring

Les et eventyr. Snakk om hva som kjennetegner et eventyr med utgangspunkt i eventyret dere leste.

Repetisjon av sjangertrekk: La elevene få lage et tankekart sammen med læringspartner (tid: cirka 5 minutter). Ta en felles gjennomgang av sjangertrekkene der elevene kommer med forslag. Skriv tankekartet på tavla og la elevene fylle på tankekartet sitt med det de ikke har kommet på selv. Les mer om sjangertrekk på www.norsksidene.no.

I konkurransen får elevene relativt frie tøyler, men for å kunne vinne konkurransen må et glassprodukt ha en sentral rolle i eventyret og brukes av helten til å løse et kritisk problem, eventyrsjangerens trekk må følges og eventyret må være skriftlig, video eller filmmanus. Elevene kan trykke på knappen øverst på elevsiden av dette nettstedet for å få idéer til eventyret de skal lage.

Kilde: Hilde Eskild, Benedicte Hambro og Mats Rehnman (2002): Snikk, snakk, snute: en praktisk bok om muntlig fortelling

Scene fra Askeladden

Kompetansemål

Kompetansemål etter 7. årstrinn (norsk)

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
 • lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakta
 • uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres
 • bruke sang, musikk og bilder i framføringer og presentasjoner
 • Opptre i ulike roller gjennom drama-aktiviteter, opplesing og presentasjon
 • uttrykke seg med et variert ordforråd tilpasset kommunikasjonssituasjonen
 • presentere et fagstoff tilpasset formål og mottaker, med eller uten digitale verktøy
 • vurdere andres muntlige framføringer ut fra faglige kriterier

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:
 • Lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike sjangere på bokmål og nynorsk, og reflektere over innhold og form i teksten
 • referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en tekst
 • lese enkle tekster på svensk og dansk og gjengi og kommentere innholdet
 • forstå og tolke opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst
 • mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsetting
 • skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift, og bruke tastatur på en hensiktsmessig måte
 • skrive tekster med klart uttrykt tema og skape
 • sammenheng mellom setninger og avsnitt
 • skrive fortellende, beskrivende, reflekterende og argumenterende tekster etter mønster fra eksempeltekster og andre kilder, og tilpasse egne tekster til formål og mottaker
 • eksperimentere med skriving av enkle tekster på sidemål
 • gi tilbakemelding på andres tekster ut fra faglige kriterier og bearbeide egne tekster på bakgrunn av tilbakemeldinger
 • bruke digitale kilder og verktøy til å lage sammensatte tekster med hyperkoplinger og varierte estetiske virkemidler

Innsending

Frist for innsending av bidrag til eventyrkonkurransen er mandag 16. oktober 2017 kl. 23.59.

Slik sender du inn bidrag fra klassen din:Når klassens bidrag er klare inkluderer dere bruker-ID, som dere fikk ved innsending av påmeldingsskjema, i filnavnet og sender inn filen(e) til:

askeladden.syklus@gmail.com

NB! Maks 30 bidrag per klasse.

Om bidraget er for stort for vanlig e-post kan dere sende inn via filoverføringstjenesten:
https://www.wetransfer.com

I til-feltet benytter dere den samme e-postadressen:
askeladden.syklus@gmail.com.

Lykke til!